Urząd Statystyczny w Kielcach jest partnerem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Kielcach pt. „Banki - wczoraj, dziś, jutro. Ewolucja sektora bankowego po 1918 r.”. Konferencja odbędzie się 26 września 2018 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Konferencja organizowana jest w ramach projektu „100 lat bankowości w Polsce” we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.  Szczegóły w ulotce informacyjnej.