Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przedłużenie okresu obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.05.2022

Przedłużenie obowiązującego stopnia alarmowego (stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium RP 

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:
- nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- nr 88 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zarządzenia obowiązują od dnia 16 maja 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2022 roku do godz. 23:59.

Jest to przedłużenie okresu obowiązywania trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przedłużenie okresu obowiązywania drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym należy zachować zwiększoną czujność w stosunku do mogących wystąpić w systemach teleinformatycznych statystyki publicznej zdarzeń, które odbiegają od normy, zakłócają bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej lub zagrażają dostępności świadczonych usług elektronicznych.

Potencjalne przypadki utraty poufności, dostępności lub integralności informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych statystyki publicznej, jak również stwierdzone nieautoryzowane działania związane z przetwarzaniem informacji lub zakłócenia w pracy systemów teleinformatycznych statystyki publicznej należy zgłaszać na Serwis Desk.

Proszę o przekazanie podległym pracownikom.

FORMY ZDARZEŃ O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM

Urządzenia i materiały wybuchowe

Sprawca za pomocą materiałów wybuchowych dąży do zabicia jak największej liczby osób lub zniszczenia największej liczby osób lub zniszczenia konkretnego obiektu. Najbardziej narażone na tego typu ataki są ciągi komunikacyjne, wydarzenia publiczne oraz miejsca i budynki użyteczności publicznej. Sprawca może dysponować więcej niż jednym ładunkiem wybuchowym, dlatego nigdy nie można wykluczyć kolejnych eksplozji w podobnym czasie i miejscu.

Uzbrojony sprawca

Jedną z form zdarzenia o charakterze terrorystycznym jest działanie uzbrojonego sprawcy. Najczęściej przybiera ono formę ataku tzw. „masowego zabójcy” lub sytuacji zakładniczej. Atak "masowego zabójcy" może przerodzić się w sytuację zakładniczą i odwrotnie.

Czynniki skażenia

Czynniki skażenia czyli substancje chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne (CBRN). Najpopularniejszą formą ataku terrorystycznego przy wykorzystaniu czynników skażenia jest przesłanie ich za pomocą przesyłki pocztowej.

Cyberterroryzm

Mianem cyberterroryzmu można określić takie działania jak: ataki hakerskie, kradzież danych, infekowanie stron internetowych i systemów w celu uzyskania środków finansowych na działalność lub ataki terrorystyczne, a także prowadzenie działań propagandowych i radykalizacyjnych.

 


Do góry