W województwie świętokrzyskim prognozuje się systematyczny spadek liczby ludności, który wraz z upływem lat będzie się pogłębiał, szczególnie w społecznościach miejskich. Przyrost naturalny pozostanie ujemny w całym okresie. Nastąpią także niekorzystne zmiany w strukturze wiekowej ludności, a ich nawarstwianie w kolejnych latach spowoduje przyspieszenie procesu po 2025 r.