Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Opracowania sygnalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ceny, handel

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Handel i gastronomia w województwie świętokrzyskim w 2022 r.
29.11.2023 Archiwum Handel i gastronomia w województwie świętokrzyskim w 2022 r.

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Edukacja w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2022/2023
29.11.2023 Archiwum Edukacja w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2022/2023
2 Informacja sygnalna Szkolnictwo wyższe w województwie świętokrzyskim w 2017 r.
28.09.2018
3 Informacja sygnalna Oświata i wychowanie w województwie świętokrzyskim w 2004 r.
18.03.2005

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2022 r.
28.09.2023 Archiwum Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I - III 2015 r.
30.06.2015 Archiwum Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I - III 2015 r.

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Czerwiec 2024 r.
28.06.2024 Archiwum Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Czerwiec 2024 r.
2 Informacja sygnalna Wpływ pandemii COVID-19 na wybrane dziedziny życia w województwie świętokrzyskim w 2021 r.
18.07.2022 Archiwum Wpływ pandemii COVID-19 na wybrane dziedziny życia w województwie świętokrzyskim w 2021 r.
3 Informacja sygnalna Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa świętokrzyskiego
07.10.2015
4 Informacja sygnalna Płeć piękna w statystycznej pigułce w województwie świętokrzyskim
30.03.2006

Inwestycje. Środki trwałe

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Nakłady na środki trwałe w województwie świętokrzyskim w 2022 r.
20.12.2023 Archiwum Nakłady na środki trwałe w województwie świętokrzyskim w 2022 r.

Kultura

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Kultura w województwie świętokrzyskim w 2020 r.
27.09.2021 Archiwum Kultura w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie świętokrzyskim – wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
2 Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba budynków i mieszkań w województwie świętokrzyskim – wyniki ostateczne NSP 2021
27.09.2022
3 Informacja sygnalna Osoby starsze w województwie świętokrzyskim w 2017 r.
07.12.2018
4 Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie świętokrzyskim w 2010 r.
27.05.2011 Archiwum Stan i ruch naturalny ludności w województwie świętokrzyskim w 2010 r.
5 Informacja sygnalna Podstawowe dane demograficzne - województwo świętokrzyskie 2005 r.
24.08.2006

Ochrona środowiska

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Stan i ochrona środowiska w województwie świętokrzyskim w 2014 r.
15.12.2015

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Pracujący w gospodarce narodowej w województwie świętokrzyskim w 2023 r.
18.06.2024
2 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie świętokrzyskim. Stan na koniec 2016 r.
13.02.2017 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie świętokrzyskim. Stan na koniec 2016 r.
3 Informacja sygnalna Działalność spółek z udziałem kapitału zagranicznego w woj. świętokrzyskim w 2004 r.
25.11.2005

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 1 kwartale 2024 r.
27.06.2024 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 1 kwartale 2024 r.
2 Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie świętokrzyskim w 2023 r.
25.04.2024 Archiwum Popyt na pracę w województwie świętokrzyskim w 2023 r.
3 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie świętokrzyskim w świetle wyników NSP 2021 r.
18.03.2024 Archiwum Dojazdy do pracy w województwie świętokrzyskim w świetle wyników NSP 2021 r.
4 Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w województwie świętokrzyskim w 2023 r.
14.03.2024 Archiwum Bezrobocie rejestrowane w województwie świętokrzyskim w 2023 r.
5 Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w wojewódzwie świętokrzyskim w 2022 r.
16.11.2023 Archiwum Wypadki przy pracy w wojewódzwie świętokrzyskim w 2022 r.
6 Informacja sygnalna Pracujący i wynagrodzenia w województwie świętokrzyskim w 2022 r.
21.09.2023 Archiwum Pracujący i wynagrodzenia w województwie świętokrzyskim w 2022 r.
7 Informacja sygnalna Warunki pracy w województwie świętokrzyskim w 2022 r.
24.08.2023 Archiwum Warunki pracy w województwie świętokrzyskim w 2022 r.
8 Informacja sygnalna Ludność na rynku pracy w województwie świętokrzyskim – wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
9 Informacja sygnalna Wynagrodzenia w województwie świętokrzyskim w 2006 r.
31.10.2007
10 Informacja sygnalna Rynek pracy w I kwartale 2007 r. na podstawie BAEL w województwie świętokrzyskim
22.06.2007 Archiwum Rynek pracy w I kwartale 2007 r. na podstawie BAEL w województwie świętokrzyskim

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie świętokrzyskim w 2023 r.
04.07.2024 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie świętokrzyskim w 2023 r.

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie świętokrzyskim część II
02.09.2022
2 Informacja sygnalna PSR 2020 - wyniki ostateczne w województwie świętokrzyskim
29.04.2022
3 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki wstępne w województwie świętokrzyskim
01.10.2021
4 Informacja sygnalna Rolnictwo w województwie świętokrzyskim w 2019 r.
27.07.2020 Archiwum Rolnictwo w województwie świętokrzyskim w 2019 r.
5 Informacja sygnalna Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim w 2007 r.
31.03.2008

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Turystyka w województwie świętokrzyskim w 2023 r.
28.05.2024 Archiwum Turystyka w województwie świętokrzyskim w 2023 r.

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie świętokrzyskim w 2022 r.
12.10.2023 Archiwum Budżety gospodarstw domowych w województwie świętokrzyskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Warunki mieszkaniowe w województwie świętokrzyskim – wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022

Zdrowie. Pomoc społeczna

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Ochrona zdrowia i opieka społeczna w województwie świętokrzyskim w 2022 r.
30.11.2023 Archiwum Ochrona zdrowia i opieka społeczna w województwie świętokrzyskim w 2022 r.

Transport, gospodarka morska, żegluga

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Transport w województwie świętokrzyskim w 2021 r.
24.11.2022 Archiwum Transport w województwie świętokrzyskim w 2021 r.
Do góry