Prezentowane dane obejmują stan i strukturę demograficzną ludności oraz mieszkania i budynki.