W opracowaniu zaprezentowano wyniki  NSP 2021 dotyczące warunków mieszkaniowych w województwie świętokrzyskim. W stosunku do spisu z 2011  r. w województwie świętokrzyskim odnotowano wzrost liczby mieszkań wyposażonych w gaz z sieci o 19,4% oraz centralne ogrzewanie o 10,7%. Zwiększyła się także (o 4,3 m2) przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania.