Podsumowanie wyników PSR 2020 w  zakresie podstawowych informacji dotyczących gospodarstw rolnych, użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów, zwierząt gospodarskich, ciągników i maszyn rolniczych, źródeł dochodów gospodarstw domowych, nakładów pracy i struktury pracujących w gospodarstwach rolnych.