Opracowanie zawiera informacje dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na wybrane dziedziny życia w województwie świętokrzyskim, m.in. na sytuację demograficzną, działalność gospodarczą, rynek pracy, ochronę zdrowia, turystykę oraz kulturę.