.Folder „Kobiety w województwie świętokrzyskim” prezentuje obecną sytuację kobiet w naszym regionie oraz kierunki jej zmian na przestrzeni dziesięciolecia. Dynamiczne ujęcie zjawisk w latach pozwala dokładniej zobrazować nie tylko tendencje rozwoju demograficznego, ale również natężenie wybranych aspektów społeczno-ekonomicznych. Zasadnicza część folderu oparta jest na danych z lat 2005-2014, przy czym porównania wyników spisowych odnoszą się do 2002 r.

Dla uzyskania pełniejszego obrazu województwa, pewne zjawiska przedstawiono na poziomie powiatów.