Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Jak i gdzie złożyć sprawozdanie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Pierwszy raz na Portalu Sprawozdawczym

Jeżeli pierwszy raz będziesz składać sprawozdanie:

 gdzie opisane są sprawy techniczne, informacje o logowaniu i wypełnianiu formularza sprawozdania, zakładaniu kont dla dodatkowych użytkowników.
 

wpisując w oknie logowania tymczasowe dane uwierzytelniające - identyfikator i hasło dostępu otrzymane w piśmie  GUS informującym o obowiązku jego aktywacji
 

Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań

O obowiązku złożenia sprawozdania jednostka zostanie  poinformowana listem wysyłanym na adres e-mail  podany przy zakładaniu konta na Portalu Sprawozdawczym GUS (PS).

Lista aktualnych obowiązków sprawozdawczych jest także dostępna po zalogowaniu się na PS. Więcej informacji na stronie GUS: „Informacja o obowiązkach sprawozdawczych realizowanych w 2014 r.

Wypełnij sprawozdanie

Jednostki mają obowiązek wypełniania formularza w wersji elektronicznej. W Portalu są udostępnione aplikacje, umożliwiające wypełnienie formularza on-line.

Portal Sprawozdawczy –wejście do systemu.
(https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa)

W uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej) można wypełnić formularz w formie papierowej, a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany w formularzu lub objaśnieniach do formularza, po uprzednim uzgodnieniu z adresatem tej formy przekazania danych.

Metoda składania sprawozdań

Podmioty sprawozdawcze zostały zobowiązane do przekazywania danych (sprawozdań statystycznych) drogą elektroniczną przez Portal Sprawozdawczy na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. z 2008 Nr 221, poz.1436 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 (Dz.U. z 2010 r. Nr 3, poz.14).


Dla podmiotów sprawozdawczych o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest, na uzasadniony wniosek podmiotu, przekazywanie danych statystycznych w formie pisemnej.

Sprawozdania można składać poprzez

Portal Sprawozdawczy (formularz on-line): http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/psinfo.htm  

oraz w z wykorzystaniem formularza off-line, udostępnionego na stronie internetowej:

http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm.

Aplikacja off-line umożliwia sporządzanie sprawozdań na własnym komputerze, bez konieczności bezpośredniego połączenia z Internetem, a następnie wysyłanie ich drogą elektroniczną do statystyki publicznej. Można w tym celu skorzystać z komputerów udostępnionych dla klientów w Informatoriach urzędów statystycznych.

Dla podmiotów, które aktywowały konto w Portalu Sprawozdawczym, każdorazowo, przed terminem złożenia sprawozdania, wysyłana jest informacja przypominająca o obowiązku przekazania danych.

Lista osób do kontaktu w razie problemów z logowaniem, odzyskaniem hasła, instalacją certyfikatu itp.:

Marcin Nawierski
(Sprawy techniczne)

41 24 99 619


Lista osób do kontaktu w razie problemów z aktywacją konta na Portalu Sprawozdawczym

Agata Szczepanik

41 24 99 619

Marcin Nawierski
(Sprawy techniczne)

41 24 99 619

 

Pomoc

Do góry