Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Jak zamówić dane

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacje statystyczne można uzyskać przez:

 1. korzystając z formularza zapytania o dane
 2. kontakt bezpośredni lub telefoniczny z Informatorium Statystycznym
 3. złożenie pisemnego zamówienia

Urząd Statystyczny w Kielcach
25-369 Kielce, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2,
e-mail:

faks: 41 249 96 04

Przyjmowane są zamówienia na:

 • niepublikowane dane statystyczne,
 • dane z rejestru REGON,
 • rozszerzony zakres rejestru TERYT - systemy SIMC, BREC i NOBC.

Zakres i forma udostępniania informacji

Zakres i formę udostępnianych informacji statystycznych określa Program badań statystycznych zatwierdzany corocznie przez Radę Ministrów.

Informacje udostępniane są w formie:

 • wydawnictw (opracowania, publikacje),
 • komunikatów prasowych i informacji zamieszczonych w środkach masowego przekazu,
 • informacji udzielanych bezpośrednio, telefonicznie lub korespondencyjnie,
 • realizowanych zleceń na indywidualne zamówienie,
 • informacji zamieszczonych w Internecie.

Wszystkie inne agregacje danych statystycznych poza tymi, które wymieniono w Programie  mogą być wykonywane (przy zachowaniu tajemnicy statystycznej) na specjalne zamówienie odbiorcy za odpłatnością.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z obowiązującą ustawą o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 439, ze zmianami) Główny Urząd Statystyczny zapewnia:

 • równoprawny
   
 • równoczesny
   
 • równorzędny dostęp do informacji statystycznych

Wszystkie informacje uzyskane z badań prowadzonych zgodnie z programem badań statystycznych mają charakter danych oficjalnych statystyki publicznej, niezależnie
od tego, kto je prowadzi.

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

Pod pojęciem danych osobowych i danych indywidualnych należy rozumieć:

- dane osobowe - to dane o osobach fizycznych dotyczące ich życia i sytuacji. Zawsze dotyczą one konkretnej osoby (art. 5 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej).

- dane indywidualne - to dane o podmiotach gospodarczych, innych osobach prawnych
i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej i ich działalności. Dotyczą one konkretnego podmiotu (art. 5 ust. 1 ustawy).

Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzonych przez te służby. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych indywidualnych i danych osobowych dla innych celów jest zabronione, chroni je tajemnica statystyczna (art. 10 ustawy).

Nie mogą być również publikowane ani udostępniane dane zagregowane, jeśli istniałaby możliwość zidentyfikowania na ich podstawie danych odnoszących się do konkretnych osób lub podmiotów gospodarczych. Oznacza to, iż nie można udostępniać danych charakteryzujących wyniki ekonomicznej działalności podmiotów gospodarczych, jeżeli
na daną agregację składają się mniej niż 3 podmioty lub udział jednego podmiotu
w określonym zestawieniu jest większy niż 3/4 całości.

Inne

 1. Urząd przyjazny klientom

Urząd Statystyczny w Kielcach brał udział w I edycji Konkursu Szefa Służby Cywilnej „Profesjonaliści w Służbie Obywatelom”. Zwycięzców konkursu wyłoniono spośród 62 urzędów, które nadesłały formularze zgłoszeniowe z wypełnioną ankietą oraz opisem praktyki z zakresu obsługi klienta, która zdaniem urzędu zasługuje na wyróżnienie i upowszechnienie. Każda z instytucji była oceniana pod kątem dostępności informacji o usługach urzędu oraz organizacji obsługi klientów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obsługę osób niepełnosprawnych. Urzędy musiały także zaprezentować wdrożone przez siebie dobre praktyki - rozwiązania zorientowane na poprawę jakości obsługi i zwiększenie satysfakcji klientów.

 

 1. Specjalizacja Urzędu

Od 1 stycznia 2009 r. w statystyce publicznej obowiązuje nowa organizacja prac wynikająca z wprowadzenia specjalizacji urzędów statystycznych. Polega ona na przypisaniu poszczególnym urzędom realizacji wskazanych badań z terenu całego kraju. Przestała zatem obowiązywać dotychczasowa zasada zbierania przez urzędy wszystkich rodzajów sprawozdań tylko z obszaru danego województwa.

Dodatkowo, dane statystyczne (sprawozdania) należy obecnie przekazywać drogą elektroniczną przez Portal Sprawozdawczy e-Statystyka.

Pozostały zakres zadań statutowych Urzędu Statystycznego, w tym realizacja badań ankietowych (w gospodarstwach domowych łącznie z notowaniem cen), szacunki terenowych (gminnych i wojewódzkich) rzeczoznawców rolnych, realizacja zadań dot. rejestrów urzędowych TERYT i REGON pozostają bez zmian.

W ramach specjalizacji w Urzędzie Statystycznym w Kielcach funkcjonują dwa ośrodki:

1. Ośrodek Badań Gospodarki Nieobserwowanej (OGN):

 • badanie wtórne rozmiarów szarej gospodarki w podmiotach małych i średnich według regionów, województw i podregionów: na podstawie reprezentacyjnego badania podmiotów małych i średnich (CBSG/01) oraz wyników badania SP-3 i F-01/I-01;
 • badanie rozmiarów szarej gospodarki w podmiotach dużych: analiza danych pokontrolnych pozyskanych od służb skarbowych przeprowadzających kontrole w podmiotach dużych oraz danych z badania CBSG/04 "Warunki działania przedsiębiorstw-badanie opinii" prowadzone w ramach prac metodologicznych;
 • badanie działalności nielegalnej w Polsce w zakresie: prostytucji, narkomanii i przemytu w oparciu o dane ze źródeł administracyjnych.
 1. Ośrodek Statystyki Handlu i Usług (OSH):

H-01a 

- Sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw

H-01g

- Sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych

H-01/k  

- Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych

H-01s   

- Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej

H-01w 

- Sprawozdanie o sieci handlowej

PU

- Sprawozdanie o zakupie usług

BS 

- Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności
   gospodarczej

DNU-K

- Sprawozdanie kwartalne o międzynarodowej wymianie usług

DNU-R

- Sprawozdanie roczne o międzynarodowej wymianie usług


Specjalizacje pozostałych urzędów statystycznych:

http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/urzedy-statystyczne/specjalizacje-urzedow-statystycznych/

Adresy stron www wybranych instytucji w województwie świętokrzyskim

Do góry