Dane obejmują biblioteki, domy kultury, ośrodki kultury, kluby i świetlice, muzea, galerie, teatry i instytucje muzyczne, kina oraz imprezy masowe.