Badanie warunków pracy ma na celu diagnozę stanu i śledzenie dynamiki zmian w zakresie występujących na stanowiskach pracy zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi. Dane te w połączeniu z oceną sytuacji dotyczącej wypadków przy pracy i ich przyczyn są pomocne w prowadzeniu analiz z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy, jak również w określaniu działań profilaktycznych.