Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Gdy skontaktuje się z nami ankieter

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Gdy zadzwoni ankieter

Gdy zadzwoni ankieter Głównego Urzędu Statystycznego w celu przeprowadzenia badania ankietowego możesz:

 • sprawdzić czy w tym czasie przeprowadzane jest dane badanie odwiedzając stronę GUS "Program badań statystycznych statystyki publicznej"
 • zweryfikować tożsamość ankietera dzwoniąc do właściwego urzędu statystycznego pod numer

41 24 99 638 – Wydział Badań Ankietowych:  Ewa Tomczyk

41 24 99 600 – Portiernia (po godzinie 15)

 • umówić się na inny termin przeprowadzenia badania
 • zażądać przeprowadzenia badania metodą bezpośredniego kontaktu z ankieterem w domu.

Ankieter odwiedzający respondenta  posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych


Wzór legitymacji ankietera uzupełniającego
Wzór legitymacji ankietera uzupełniającego

Kim jest ankieter statystyczny

Ankieter statystki publicznej jest pracownikiem urzędu statystycznego na terenie danego województwa.
Tożsamość ankietera/teleankietera można zweryfikować dzwoniąc do właściwego urzędu statystycznego pod numer

 • 41 24 99 638 (Ewa Tomczyk – Wydział Badań Ankietowych)
 • 41 24 600 (Portiernia - po godzinie 15)

Każdy ankieter pracujący w terenie posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie do przeprowadzenia danego badania z określeniem tematyki, terenu i okresu realizacji badania.

Do wylosowanych rodzin/gospodarstw  wysyłany jest list Prezesa GUS, który poprzedza pierwszą wizytę ankietera. List podkreśla znaczenie badania, zawiera skrócone informacje o przebiegu badania, obowiązkach wynikających z podjęcia badania oraz gwarantowanej poufności zbieranych informacji

Badania ankietowe

W ramach badań statystyki publicznej przeprowadzane są badania ankietowe:

 • gospodarstw domowych,
 • cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych oraz cen  targowiskowych ważniejszych produktów rolnych,
 • rolnicze

Badania prowadzone są na terenie całego kraju. Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają przedstawiciele wojewódzkiej sieci ankieterów statystycznych.
Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi przeprowadzanymi w wybranych do badania w drodze losowania gospodarstwach domowych czy rolnych, reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw domowych w Polsce.
Zbiór wylosowanych gospodarstw nazywany jest próbą do badania.
Badanie cen prowadzone jest w 209 rejonach na terenie kraju (w 6 rejonach w woj. świętokrzyskim), gdzie notuje się ceny i poziom ich zmian dla ponad 1400 reprezentantów w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, zakładach gastronomicznych i jednostkach usługowych znajdujących się na terenie rejonu badania cen.

Ze względu na częstotliwość przeprowadzania badania wyróżnia się:

 • badania stałe – realizowane w sposób ciągły, np. badanie budżetów gospodarstw domowych, badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, użytkowanie gruntów, badanie cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych
 • badania cykliczne  – powtarzane cyklicznie w określonych odstępach czasu, np. EU-SILC, SSI-10, EHIS, BSS, badania modułowe
 • badania jednorazowe  – realizowane w miarę potrzeb zbierania danych statystycznych o dziedzinie, zjawisku lub procesie.

Zobacz także:

Program badań statystycznych statystyki publicznej 

Do góry