Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

REGON

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych. Został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773 t.j.).


Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),
  • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

Każdemu podmiotowi nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON.

Terminy składania wniosków (art. 42 ust. 5 - 6 ustawy o statystyce publicznej):

  • 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, a wniosku o zmianę cech objętych wpisem oraz wniosku o skreślenie, 
  • 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę lub skreślenie.


Wnioski o wpis, zmianę bądź likwidację podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON przyjmowane są w siedzibie Urzędu Statystycznego w Kielcach – parter, pokój 2, telefon 41 24 99 612 i 41 24 99 613.

Formularze (po kliknięciu przeniesienie na stronę  http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/formularze-regon-papierowe/).

Więcej informacji (po kliknięciu przeniesienie na stronę  http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/skladanie-wnioskow/).

Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON podmiotom na ich wyraźne żądanie wydawane są w siedzibie Urzędu w Kielcach  – parter, pokój 2, telefon 41 24 99 612 i 41 24 99 613.

Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym jest udostępniana na stronie internetowej GUS (po kliknięciu przeniesienie na stronę  http://www.stat.gov.pl/regon/).

Więcej informacji (po kliknięciu przeniesienie na stronę  http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/wydawanie-zaswiadczen-o-numerze-identyfikacyjnym-regon/).

Udostępnianie danych z rejestru REGON na zamówienie osób trzecich odbywa się w siedzibie Urzędu w Kielcach – parter, pokój 1, telefon 41 24 99 623, 41 24 99 624 lub pocztą elektroniczną .

Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny, dane o podmiotach gospodarki narodowej udostępniane są bezpłatnie i płatnie w zależności od zakresu danych.

Więcej informacji (po kliknięciu przeniesienie na stronę  http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/zasady-udostepniania-danych-z-rejestru/).

Sprawy związane z krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, w tym udzielanie informacji podmiotom  na temat sposobu rejestracji w rejestrze REGON,  a także obsługa informatyczna rejestru są prowadzone w siedzibie Urzędu w Kielcach  oraz w Oddziale w Sandomierzu.

REGON

 

 Urząd/Oddział

 Adres

 Telefon

 Urząd Statystyczny w Kielcach

 ul. Zygmunta Wróblewskiego 2
 25-369 Kielce
 Parter, pokój nr 2

 41 24 99 612
 41 24 99 613

 Urząd Statystyczny w Kielcach
 Oddział w Sandomierzu

 ul. Wacława Jakubowskiego 5
 27-600 Sandomierz

 15 83 20 190
 15 83 32 903


 
 
Do góry