W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego) w województwie świętokrzyskim w 2017 r. Dostarcza ono informacji o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania, które posiadają 10 i więcej miejsc noclegowych. Sprawozdaniem objęto 20 rodzajów turystycznych obiektów noclegowych - 4 rodzaje obiektów hotelowych i 16 rodzajów obiektów pozostałych, w tym 2 rodzaje obiektów indywidualnego zakwaterowania (tj. pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne). Niewielkie placówki świadczące usługi noclegowe, które posiadają mniej niż 10 miejsc noclegowych, objęte są rocznym badaniem reprezentacyjnym (kwestionariusz KT-2 o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego) i nie stanowią tematu niniejszego opracowania.