Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2022 r. W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego). Badaniem zostały objęte obiekty posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych, zarówno zbiorowego zakwaterowania, jak również indywidualnego zakwaterowania (tj. pokoje gościnne/kwatery prywatne i kwatery agroturystyczne).