Opracowanie zawiera informacje dotyczące opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego a także pomocy społecznej w województwie świętokrzyskim w 2013 r.