Opracowanie zawiera informacje dotyczące opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego a także pomocy społecznej w województwie świętokrzyskim w 2019 r.