Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.

Uwaga. Począwszy od Komunikatu nr 1/2024 wskaźniki w cenach stałych prezentuje się ze zmienioną podstawą — jako ceny stałe od 2022 r. przyjmuje się ceny stałe 2021 r.